|
|
|
|

U-Bank החברה לנאמנות
דף בית > המטריה הפיננסית של U-Bank
U-Bank חברה לנאמנות - מוניטין רב שנים

U-Bank חברה לנאמנות בע"מ, חברת בת של U-Bank בע"מ, נחשבת לנאמן הגדול ביותר בישראל. לחברה, המובילה בתחומה, וותק ומוניטין רב וצוות עובדים מנוסה הכולל עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים מיומנים שילווה אתכם בכל שלבי העסקה ויתאים את מגוון שירותי הנאמנות לצרכיה המיוחדים של כל עסקה ושירות.

 

שירותי הנאמנות כוללים מספר ענפים מרכזיים:

 

 • שירותי נאמנות לקרנות נאמנות
 • שירותי נאמנות לאגרות חוב ומכשירים פיננסיים מתקדמים
 • שירותי נאמנות לעסקאות מימון חוץ בנקאיות
 • שירותי אדמיניסטרציה ונאמנות מס לקרנות גידור
 • שירותי השלשה (Escrow) לעסקאות ושירותי Paying Agent

 

החברה לנאמנות מספקת שירותי נאמנות נוספים הכוללים:

 

 • אחזקת נכסים פיננסיים עבור תושבי חוץ ופנים ותושבי ישראל
 • אחזקת נכסים עבור לקוחות המעוניינים באנונימיות וניהולם
 • שירותי Escrow לתוכנות מקור
 • שירותי Escrow לעסקאות
 • חסימת ניירות ערך של בעלי עניין על-פי הנחיות הבורסה ו/או חוק ניירות ערך
 • נאמנות לסוכנויות ביטוח בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח
 • נאמנות עבור קרנות הון סיכון

 

לפניות הציבור

ניתן לפנות לגב' שרון קורן, מנכ"ל
נייד: 054-5242127

טל: 03-5645334
פקס: 03-5645259
דוא"ל: skoren@u-bank.net|
|
|
|
|
|
|